!cid_ii_hy4lpoq41_14778b97369ec835U heeft mij telefonisch of per email benaderd. Over de aard van het afwijkende gedrag hebben wij gesproken en wij zijn tot de conclusie gekomen dat met mijn steun het gedrag kan worden veranderd.

De volgende stap is de kennismaking met u en uw hond. Daar analyseren wij het afwijkende gedrag en ik stel een oplossingsgerichte aanpak voor waarmee wij direct van start gaan. Een oplossing die ook gericht kan zijn op uw eigen gedrag, want vaak ligt een deel van de oorzaak ook bij de baas of het vrouwtje.

De aanpak is in principe gericht op een werkwijze waarbij het foute gedrag wordt afgeleerd en het goede gedrag wordt aangeleerd.

Een hond opvoeden met geweld doe ik niet, U dus ook niet.
Alleen met een consequente positieve aanpak gaan wij het probleem oplossen. Jullie vriendschap moet weer een stevige basis krijgen.

Laat ik wel voorop stellen: dit doen wij samen!!